Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krastavac setva tokom kalendarske godine

Tag Archives: Krastavac setva tokom kalendarske godine

Krastavac setva tokom kalendarske godine

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Krastavac setva – Krastavac predstavlja jednu od osnovnih povrtarskih kultura jer pored koriš?enja u svežem stanju predstavlja jednu od najzan?ajnijih sirovina u prera?iva?koj industriji. U našoj zemlji krastavac se gaji na oko 7.000 ha a godišnje se preradi oko 10.000 t. U našoj zemlji krastavac za kišeljenje uglavnom se proizvodi u dva osnovna agrotehni?ka roka i to u prole?noj setvi koja ... Read More »