Monday, 19 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krastavac – prvi rokovi setve

Tag Archives: Krastavac – prvi rokovi setve

Krastavac – prvi rokovi setve tokom godine

Krastavac  prvi rokovi –  Zbog velike potrebe za toplotom u po?etnoj fazi rasta, krastavci se gaje iz rasada. Za brzo klijanje i nicanje, optimalna temperature je 27 C, što omogu?ava nicanje za 2 dana. Posle toga se snižava temperatura na 21 C danju i 19 C no?u. Ako tokom sun?anog dana temperatura poraste na 27 C treba odmah vetriti. Ako ... Read More »