Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krastavac plamenjača

Tag Archives: krastavac plamenjača

KRASTAVAC zaštita biljaka i dozrelih plodova

vlažnost uvenuće fussarium svetlost krastavac u plasteniku krastavac setva

KRASTAVAC zaštita – Gajenje krastavaca na našem podru?ju postaje sve zna?ajnije kako u plastenicima tako i na otvorenom polju. S obzirom da je ova proizvodnja  obi?no u uslovima navodnjavanja sa pove?anjem temperatura ostvaruju se mikroklimatski uslovi i za pojavu bolesti na krastavcima me?u kojima je najvažnija plamenja?a. Poznato je da se na krastavcima javlja plamenja?a ?iji je prouzrokova? fitopatogena gljiva ... Read More »