Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KRASTAVAC plamenjača j

Tag Archives: KRASTAVAC plamenjača j

KRASTAVAC plamenjača je ugrozila biljku i plodove

KRASTAVAC  plamenja?a. Plamenja?a se kod nas naj?ešce javlja na krastavcu, ali su su podložne napadu i dinja, tikvica i lubenica. Pojavom ove bolesti naro?ito je ugrožena proizvodnja kornišona u postrnoj setvi. Tada ve? prvi listovi mogu biti zaraženi. Oboljenju su podložne biljke gajene na otvorenom polju, ali i u zašti?enom prostoru. Intenzitet bolesti zavisi od dužine kišovitog perioda i temperature ... Read More »