Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Krastavac na otvoreno

Tag Archives: Krastavac na otvoreno

Krastavac setva tokom kalendarske godine

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Krastavac setva – Krastavac predstavlja jednu od osnovnih povrtarskih kultura jer pored koriš?enja u svežem stanju predstavlja jednu od najzan?ajnijih sirovina u prera?iva?koj industriji. U našoj zemlji krastavac se gaji na oko 7.000 ha a godišnje se preradi oko 10.000 t. U našoj zemlji krastavac za kišeljenje uglavnom se proizvodi u dva osnovna agrotehni?ka roka i to u prole?noj setvi koja ... Read More »

Krastavac na otvorenom polju u maju

Krastavac na otvorenom polju je osetljiv ?ak i na niske pozitivne temperature pa se iz tog razloga direktna setva može obaviti tek kada pro?e opasnost od kasnih prole?nih mrazeva, u drugoj polovini aprila, kada se zemljište zagreje na 15-17 stepeni. Seme u takvim uslovima ni?e za 7-10 dana. Na manjim parcelama setva se obavlja u ku?ice u koje se polaže ... Read More »