Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: krakova kordunice

Tag Archives: krakova kordunice

Vezivanje glave čokota, lastara vinove loze

čokoz izbor vezivanje visina stabla čokota rezidba vinove loze špalirni način rezidba vinove loze

Vezivanje glave čokota, lastara – Za sve poznate oblike čokota sa srednje visokim i visokim stablom postoji potreba da se stabla, glave i lukovi kordunica vezuju. Stablo i glava čokota vezuju se uz kolac ili stub, a krakovi redovno uz žicu. Ako za stablo nije obezbeđen kolac, pritka, stub ili druge vrste naslona, tada se delovi čokota, tj. stablo, glava ... Read More »