Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kozje mleko

Tag Archives: Kozje mleko

Kozje mleko – preopoznati odlike dobre mlečnosti

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

Kozje mleko – Koze se uglavnom smatraju mle?nim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike me?u kozama u pogledu koli?ine i kvaliteta mleka. Prema koli?ini i kvalitetu proizvedenog mleka, koze se razlikuju po rasama, ali i unutar rase.  Ve?ina koza može dati više mleka, nego što posiše njihova jarad. Karakteristike visoko mle?nih koza ... Read More »

Kozje mleko hrani i leči, donosi zaradu

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

Kozje mleko hrani i le?i. Vra?aju se koze na planinske pašnjake. Hranljiva vrednost kozjeg mleka je poznata od davnina. Tražnja za kozjim mlekom i sirom je u porastu na tržištu. Primer iz Hrvatske nas uverava u to. OPG Moravec bavi se ve? 20 godina uzgojem koza Sanske pasmine i njihovih proizvoda, svih vrsta sireva i napitaka od kozjeg mlijeka. Supružnici ... Read More »

KOZJE MLEKO bogatstvo hranljivih materija

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

KOZJE MLEKO – Koze se uglavnom smatraju mle?nim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike me?u kozama u pogledu koli?ine i kvaliteta mleka. Prema koli?ini i kvalitetu proizvedenog mleka, koze se razlikuju po rasama, ali i unutar rase. Ve?ina koza može dati više mleka, nego što posiše njihova jarad. Karakteristike visoko mle?nih koza ... Read More »

Kozarstvo je profitabilno, početi sa 30 koza

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

Kozarstvo je profitabilno – Kozarstvo u Srbiji je u punom uzletu. Svaki dan se javlja po neki novi kozar. Potražnja za kozama je velika, posebno za kvalitetnim priplodnim grlima. Ljudi su željni edukacije, saznanja, vezana za kozarstvo. Dakle, spremni su da u?e, spremni su da uzgajaju koze, spremni su da prera?uju mleko, prave sireve, jogurte I da nude gra?anima Srbije ... Read More »