Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kozje mleko

Tag Archives: Kozje mleko

Kozje mleko – preopoznati odlike dobre mlečnosti

koza ekonomična jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko

Kozje mleko – Koze se uglavnom smatraju mle?nim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike me?u kozama u pogledu koli?ine i kvaliteta mleka. Prema koli?ini i kvalitetu proizvedenog mleka, koze se razlikuju po rasama, ali i unutar rase.  Ve?ina koza može dati više mleka, nego što posiše njihova jarad. Karakteristike visoko mle?nih koza ... Read More »

Kozje mleko hrani i leči, donosi zaradu

koza ekonomična jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko

Kozje mleko hrani i leči. Vraćaju se koze na planinske pašnjake. Hranljiva vrednost kozjeg mleka je poznata od davnina. Tražnja za kozjim mlekom i sirom je u porastu na tržištu. Primer iz Hrvatske nas uverava u to. OPG Moravec bavi se već 20 godina uzgojem koza Sanske pasmine i njihovih proizvoda, svih vrsta sireva i napitaka od kozjeg mlijeka. Supružnici Radoslav ... Read More »

KOZJE MLEKO bogatstvo hranljivih materija

koza ekonomična jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko

KOZJE MLEKO – Koze se uglavnom smatraju mlečnim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike među kozama u pogledu količine i kvaliteta mleka. Prema količini i kvalitetu proizvedenog mleka, koze se razlikuju po rasama, ali i unutar rase. Većina koza može dati više mleka, nego što posiše njihova jarad. Karakteristike visoko mlečnih koza izražene ... Read More »

Kozarstvo je profitabilno, početi sa 30 koza

koza ekonomična jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko

Kozarstvo je profitabilno – Kozarstvo u Srbiji je u punom uzletu. Svaki dan se javlja po neki novi kozar. Potražnja za kozama je velika, posebno za kvalitetnim priplodnim grlima. Ljudi su željni edukacije, saznanja, vezana za kozarstvo. Dakle, spremni su da uče, spremni su da uzgajaju koze, spremni su da prerađuju mleko, prave sireve, jogurte I da nude građanima Srbije ... Read More »