Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kozje mleko – mlečnost

Tag Archives: Kozje mleko – mlečnost

Kozje mleko – preopoznati odlike dobre mlečnosti

koza ekonomična jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko

Kozje mleko – Koze se uglavnom smatraju mle?nim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike me?u kozama u pogledu koli?ine i kvaliteta mleka. Prema koli?ini i kvalitetu proizvedenog mleka, koze se razlikuju po rasama, ali i unutar rase.  Ve?ina koza može dati više mleka, nego što posiše njihova jarad. Karakteristike visoko mle?nih koza ... Read More »