Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kozije mleko

Tag Archives: Kozije mleko

Kozije mleko čuva Vaše zdravlje

kozije mleko

Kozije mleko – Kozijem mleku se danas pridaje sve veća pažnja. U odnosu na proizvodnje drugih vrsta mleka, proizvo dnja kozijeg mleka je u najvećem porastu. Iako je sastav kozijeg i kravljeg mleka veoma sličan, prednosti kozijeg mleka u odnosu na kravlje, se ogledaju u njegovim terapeutskim i dijetetskim svojstvima.Ovaj rad sadrži pregled glavnih osobina kozijeg mleka u poređenju sa ... Read More »