Wednesday, 25 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kozije mleko zdravlje

Tag Archives: Kozije mleko zdravlje

Kozije mleko čuva Vaše zdravlje

Kozije mleko – Kozijem mleku se danas pridaje sve ve?a pažnja. U odnosu na proizvodnje drugih vrsta mleka, proizvo dnja kozijeg mleka je u najve?em porastu. Iako je sastav kozijeg i kravljeg mleka veoma sli?an, prednosti kozijeg mleka u odnosu na kravlje, se ogledaju u njegovim terapeutskim i dijetetskim svojstvima.Ovaj rad sadrži pregled glavnih osobina kozijeg mleka u pore?enju sa ... Read More »