Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Koze

Tag Archives: Koze

KOZE muža uz pomoć modernih aparata

mašinska podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa cigaja koze

KOZE muža. Posebno razmatranje zahtevaju uređaji za mužu, zato što ova operacija determiniše kako unutrašnji raspored prostorija, opremu, pa i materijale koje ćemo koristiti. Rešenje koje ujedinjuje više pozitivnih aspekata je nesumljivo ono koje podrazumeva izvođenje muže sa grlima fiksiranim na hranilicama. Ovakav sistem u potpunosti smanjuje nepotrebno gubljenje vremena pa je kao takav najprikladniji.Ukoliko se koristi zatvoreni sistem muže ... Read More »

Koze način ishrane, uslovi za gajenje

Koze na?in ishrane – Po na?inu iskoriš?avanja hrane i podmirivanja potreba koze su sli?ne ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i ?esto je menjaju. Tako?e, u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, više nego kod drugih doma?ih životinja. Konzumiranje razli?itih hraniva i raznih biljaka održava dobar ... Read More »