Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kozarstvo

Tag Archives: Kozarstvo

Kozarstvo je profitabilno, početi sa 30 koza

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

Kozarstvo je profitabilno – Kozarstvo u Srbiji je u punom uzletu. Svaki dan se javlja po neki novi kozar. Potražnja za kozama je velika, posebno za kvalitetnim priplodnim grlima. Ljudi su željni edukacije, saznanja, vezana za kozarstvo. Dakle, spremni su da u?e, spremni su da uzgajaju koze, spremni su da prera?uju mleko, prave sireve, jogurte I da nude gra?anima Srbije ... Read More »

Kozarstvo bitna je raznolikost ishrane

Kozarstvo bitna je … Po na?inu iskoriš?avanja hrane i podmirivanja potreba koze su sli?ne ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i ?esto je menjaju. Tako?e, u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, više nego kod drugih doma?ih životinja. Konzumiranje razli?itih hraniva i raznih biljaka održava dobar ... Read More »