Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kozarstvo raznolikost ishrane

Tag Archives: Kozarstvo raznolikost ishrane

Kozarstvo bitna je raznolikost ishrane

Kozarstvo bitna je … Po na?inu iskoriš?avanja hrane i podmirivanja potreba koze su sli?ne ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i ?esto je menjaju. Tako?e, u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, više nego kod drugih doma?ih životinja. Konzumiranje razli?itih hraniva i raznih biljaka održava dobar ... Read More »