Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: koza

Tag Archives: koza

KOZJE MLEKO donosi profit na gazdinstvo

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

Kozje mleko –  Koza je vrlo mle?na životinja jer u laktaciji proizvede od 10 do 20 puta više mleka u odnosu na svoju telesnu masu. Osim toga, skromnija je u zahtevima ishrane i podnosi razli?ite uslove držanja. U narodu ?esto se naziva sirotinjskom kravom. U pore?enju mle?nosti krave s prose?nom proizvodnjom sa mle?nom kozom, uo?ljivo je da je koza superiornija ... Read More »

Kozje mleko hrani i leči, donosi zaradu

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

Kozje mleko hrani i le?i. Vra?aju se koze na planinske pašnjake. Hranljiva vrednost kozjeg mleka je poznata od davnina. Tražnja za kozjim mlekom i sirom je u porastu na tržištu. Primer iz Hrvatske nas uverava u to. OPG Moravec bavi se ve? 20 godina uzgojem koza Sanske pasmine i njihovih proizvoda, svih vrsta sireva i napitaka od kozjeg mlijeka. Supružnici ... Read More »

KOZA ekonomična životinja, zahvalna za uzgoj

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

KOZA  ekonomi?na. Koze za razliku od ostalih preživara koriste najve?i broj biljaka ( preko 500 vrsta). One konzumiraju raznovrstnu hranu i ?esto je menjaju. U njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, mnogo više nego kod drugih preživara. Konzumiranje raznovrstnih biljaka održava dobar apetit kod koza pa je poželjno da na njihovim pašnjacima bude žbunja i drve?a. Me?utim, koze ... Read More »

Ishrana koza zahteva obroke tri puta dnevno

Ishrana koza – U organizaciji ishrane i celokupne  proizvodnje koza od velikog je  zna?aja tehnološki postupak, koji predvi?a redosled u davanju pojedinih hraniva, broj i vreme hranjenja koza. Redosled hranjenja Prvo treba davati ona hraniva koja se brzo i potpuno pojedu. To su koncentrovana i so?na hraniva, pa tek onda kabasta (seno). Pri ishrani koza hranu treba davati u kontinuitetu ... Read More »

Plavi jezik je opasna bolest goveda, koza

Plavi jezik. Kataralna groznica ovaca (Bluetongue, Catarrhal fever of sheep). Bolest plavog jezika je infektivna bolest ovaca od koje mogu da obole i goveda i koze. Nije zoonoza i manifestuje se edemom (otokom) usana i jezika, uz pojavu erozija i ulceracija na slizokoži usta i nosa. Uzro?nik bolesti je virus iz familije reoviridae i vrlo je otporan u spoljnoj sredini ... Read More »