Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Koza ishrana

Tag Archives: Koza ishrana

Koza ishrana odlučuje o kvalitetu uzgoja

koza ishrana koze način ishrane

Koze ishrana zahteva dobro poznavanje hraniva. Njihov izbor utiče na kvalitet i prirast životinja. ZELENA HRANIVA Mogu se koristiti kao paša ili kositi pa davati životinjama u staji. Najčešće se koriste u letnjem razdoblju ishrane. LUCERKA Od svih leguminoza lucerka je najbolja hrana za koze. Dobar je izvor belančevina i kalcijuma. U obroke za koze mora se uvoditi postepno. Ne ... Read More »

Ishrana koza zahteva obroke tri puta dnevno

Ishrana koza – U organizaciji ishrane i celokupne  proizvodnje koza od velikog je  zna?aja tehnološki postupak, koji predvi?a redosled u davanju pojedinih hraniva, broj i vreme hranjenja koza. Redosled hranjenja Prvo treba davati ona hraniva koja se brzo i potpuno pojedu. To su koncentrovana i so?na hraniva, pa tek onda kabasta (seno). Pri ishrani koza hranu treba davati u kontinuitetu ... Read More »