Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Koza ishrana kvalitet

Tag Archives: Koza ishrana kvalitet

Koza ishrana odlučuje o kvalitetu uzgoja

Koze ishrana zahteva dobro poznavanje hraniva. Njihov izbor uti?e na kvalitet i prirast životinja. ZELENA HRANIVA Mogu se koristiti kao paša ili kositi pa davati životinjama u staji. Naj?eš?e se koriste u letnjem razdoblju ishrane. LUCERKA Od svih leguminoza lucerka je najbolja hrana za koze. Dobar je izvor belan?evina i kalcijuma. U obroke za koze mora se uvoditi postepno. Ne ... Read More »