Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kovrdžavost lista breskve

Tag Archives: Kovrdžavost lista breskve

Kovrdžavost lista breskve -zaštita zimi

breskva kovrdžavost mraz donosi rodne grane kovrdžavost lista breskve zaštita voćaka

Kovrdžavost lista breskve – visoke temperature su uslovile da se breskva “probudi” i pupoljci nabubre.  U narednim danima se očekuje porast temperature što će ubrzati kretanje vegetacije, a krajem nedelje očekuju se padavine koje mogu dovesti do infekcije pupoljaka gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Proizvođačima čiji se zasadi nalaze u osetljivoj fazi bubrenja, pre najavljenh padavina preporučuje se fungicidni tretman  nekim od preparata na bazi bakra, kao ... Read More »

Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

Kovrdžavost lista breskve – Uzro?nik bolesti kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) je gljivica koja prezimljuje konidijama i askosporama na kori grana i gran?ica i u pupoljcima breskve i nektarine Ovaj patogen se razvija na svim zeljastim delovima breskve, a najviše na mladom liš?u. Prvi simptomi su vidljivi mesec dana nakon precvetavanja. Gljivica napada me?u?elijski prostor prouzrokuju?i deformisan rast u vidu ... Read More »