Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kovrdžavost lista breskve -zaštita

Tag Archives: Kovrdžavost lista breskve -zaštita

Kovrdžavost lista breskve – bolest na mladom lišću

kovrdžavost lista

Kovrdžavost  lista breskve – Uzročnik bolesti kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) je gljivica koja prezimljuje konidijama i askosporama na kori grana i grančica i u pupoljcima breskve i nektarine Ovaj patogen se razvija na svim zeljastim delovima breskve, a najviše na mladom lišću. Prvi simptomi su vidljivi mesec dana nakon precvetavanja. Gljivica napada međučelijski prostor prouzrokujući deformisan rast u vidu ... Read More »

Kovrdžavost lista breskve -zaštita zimi

kovrdžavost lista

Kovrdžavost lista breskve je najčešća bolest breskve i nektarine. Kada u vreme bubrenja pupoljaka breskve potraje toplo i kišovito vreme, znakovi bolesti mogu se pojaviti na gotovo svim listovima. Regeneracija ukovrdžanih listova iscrpljuje biljku, negativno utiče na formiranje cvetnih pupoljaka i slabije odrvenjavaju lastari. Takva stabla su podložna zimskom imrzavanju. Bolest se poznaje po ukovrdžanom lišću. Po završetku listanja pojedini ... Read More »