Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kotobanja

Tag Archives: Kotobanja

Kotobanja – pravo mesto za smeštaj kukuruza za sušenje

Kotobanja – Posle berbe potrebno je u što kra?em roku smanjiti sadržaj vlage u zrnu da bi se zaustavio razvoj gljiva, njihova fiziološka aktivnost i produkcija mikotoksina. U našoj zemlji se kukuruz uglavnom suši priridnim putem i ?uva u koševima ili razli?itim prilago?enim skladištima. U takvim uslovima zrno, koje ne bi trebalo sadržati više od 24% vlage, treba pažljivo pregledati ... Read More »