Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: koštičavog voća

Tag Archives: koštičavog voća

Zaštita koštičavog voća Monilinia laxa DELTA AGRAR

zaštita

Zaštita košti?avog vo?a Monilinia laxa – jedna od najtežih bolesti košti?avog vo?a koja nanosi najve?e štete u vo?njaku. Pravilna primena zaštitnih sredstava koje Vam predstavlja DELTA AGRAR je sigurno najbolja zaštita i garant dobrog i kvalitetnog roda. Monilinia laxa prouzrokuje sušenje cvetova i gran?ica itrulež plodova kosti?avog vo?a. Simptomi se javljaju na cvetovima, gran?icama, letorastima i plodovima. Infekcija se ostvaruje ... Read More »