Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: košnice

Tag Archives: košnice

Konkurs za pčelinja društva i opremu AP Vojvodina

pčela leska u srbiji

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u p?elarstvo  na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2017. godini Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u p?elarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini jeste unapre?ivanje p?elarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih p?elinjih društava i opreme za ... Read More »

Oprašivanje biljaka u plasteniku – bumbari

Oprašivanje biljaka – Primena bumbara (Bombus terrestris) u oprašivanju i oplodnji povr?a. U poslednjih nekoliko godina sve je više povrtara sa podru?ja Topli?kog okruga koji u povrtarskoj proizvodnji paradajza u plastenicima koriste bumbare za oprašivanje cvetova, umesto dobro poznatih hormona (ORTHOMONE) koji su primenjivani ru?no ili pak ru?nog protresivanja cvetova. Primenjuju?i hormone u oprašivanju cvetova vrlo ?esto može do?i do pojave fitotoksi?nosti ... Read More »