Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: košenje

Tag Archives: košenje

Hranljiva vrednost biljne mase

bela detelina gnječilica hranljiva vrednost

Hranljiva vrednost biljne mase u momentu ubiranja zavisi od vrste i sorte biljaka, načina gajenja i vremena i načina ubiranja biljne mase. Posebno ćemo se osvrnuti na vreme i način ubiranja. Tu spadaju: vreme, učestalost, visina i način kosidbe travnjaka. Od broja kosidbi ne zavisi mnogo prinos suve materije, ali zavisi prinos proteina i svarljivih materija.  Sadržaj proteina pri dve kosidbe bio ... Read More »

Pravilno košenje lucerke na pravilan način, 4 otkosa

pravilno košenje lucerka jesenja

Pravilno košenje lucerke -Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugovečnost. Dobar balans između visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najveći prinos biljne mase, najbolje hranljive ... Read More »

Rezidba maline koje radjaju dva puta

malina nudi malina rezidba maline miner malina zaštita folijarna đubrenje zasada malina razmnožavanje malina sadnja

Rezidba maline remontantnih (dvorodnih) sorti maline – Obavlja se u proleće pre kretanja vegetacije, a u zavisnosti od namene plodova i vremena kada će početi njihovo zrenje odrediće se vrsta i način rezidbe. Ako želimo da kod remontantnih malina imamo rod u junu, onda izdanke iz prethodne vegetacije proređujemo i skraćujemo do prve bočne grančice na kojoj je donela rod u ... Read More »