Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: košenje

Tag Archives: košenje

Rezidba maline koje radjaju dva puta

malina nudi malina rezidba maline miner malina zaštita folijarna malina sadnja maline

Rezidba maline remontantnih (dvorodnih) sorti maline – Obavlja se u prole?e pre kretanja vegetacije, a u zavisnosti od namene plodova i vremena kada ?e po?eti njihovo zrenje odredi?e se vrsta i na?in rezidbe. Ako želimo da kod remontantnih malina imamo rod u junu, onda izdanke iz prethodne vegetacije prore?ujemo i skra?ujemo do prve bo?ne gran?ice na kojoj je donela rod ... Read More »

Hranljiva vrednost biljne mase

Hranljiva vrednost biljne mase u momentu ubiranja zavisi od vrste i sorte biljaka, na?ina gajenja i vremena i na?ina ubiranja biljne mase. Posebno ?emo se osvrnuti na vreme i na?in ubiranja. Tu spadaju: vreme, u?estalost, visina i na?in kosidbe travnjaka. Od broja kosidbi ne zavisi mnogo prinos suve materije, ali zavisi prinos proteina i svarljivih materija.  Sadržaj proteina pri dve kosidbe ... Read More »

Košenje lucerke na pravilan način, 4 otkosa

Košenje lucerke -Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovaraju?ih primenjenih agrotehni?kih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugove?nost. Dobar balans izme?u visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najve?i prinos biljne mase, najbolje hranljive vrednosti, ... Read More »