Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Košenje uz kosačicu

Tag Archives: Košenje uz kosačicu

Košenje lucerke maksimalan kvalitet uz kosačicu

lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke

Košenje lucerke  uz kosa?icu. Lucerka je najvažnija višegodišnja leguminoza na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvo?a?a odlu?uje da na svojim parcelama gaji ovu vrstu jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U tri do ?etiri otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kre?e se i preko 15 tona po hektaru. Dobijeno seno, u zavisnosti ... Read More »