Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Košenje lucerke

Tag Archives: Košenje lucerke

Pravilno košenje lucerke na pravilan način, 4 otkosa

pravilno košenje

Pravilno košenje lucerke -Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugovečnost. Dobar balans između visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najveći prinos biljne mase, najbolje hranljive ... Read More »

Košenje lucerke maksimalan kvalitet uz kosačicu

volesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno

Košenje lucerke  uz kosačicu. Lucerka je najvažnija višegodišnja leguminoza na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvođača odlučuje da na svojim parcelama gaji ovu vrstu jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U tri do četiri otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kreće se i preko 15 tona po hektaru. Dobijeno seno, u zavisnosti ... Read More »