Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korovi

Tag Archives: Korovi

Fitotoksičnost na suncokretu – oprez sa herbicidima

suncokret setva medna fitotoksičnost setva u srbiji suncokret plamenjača

Fitotoksičnost na suncokretu . Smatra se da većina herbicida može da izazove pojavu fitotoksičnosti ako se primene u količinama većim od preporučenih, zatim ako se primene u pogrešno vreme ili u nepovoljnim uslovima. Biljne vrste se veoma razlikuju po osetljivosti prema herbicidima. Suncokret je biljna vrsta koja je vrlo osetljiva na herbicide i potrebno je u potpunosti ispoštovati preporuke koje ... Read More »

Korovi su uporni borci – oprezno sa zaštitom

bubamare štite strnjište korov u povrću korovi korovi višegodišnji

Korovi  – oprezno sa zaštitom. Veliki problem u proizvodnji voća, povrća i ratarskih kultura predstavljaju korovi. Gotovo da nema njive koja nema divljeg sirka, palamide, ambrozije i zubače. Divlji sirak (Sorghum halpense). Korov koji se razmnožava i semenom i vegetativnim putem (rizomom). Jedna biljka može doneti na stotine semena koje zadržava klijavost godinama. Danas na tržištu postoje kvalitetni herbicidi za ... Read More »

LUCERKA korovi, kako zaštititi mlade biljke

bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

LUCERKA  korovi – Sezonska dinamika korovske zajednice lucerke je povezana sa kosidbom useva. Za period razvića lucerke do prvog košenja i u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi. Najznačajnije korovske vrste u ovoj fazi su : Capsella bursa pastoris ,Stelaria media, Senecio vulgaris, Lamium amplexicale, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Taraxacum oficinalle. Posle prvog otkosa ... Read More »

KOROVI pobeđuju, rezistentnost na herbicide ?

herbicidi skupo divlji sirak korovi u njivi korovi pobeđuju

KOROVI  pobeđuju – Rezistentnost korova na herbicide. U razvijenim poljoprivrednim zemljama, intenzivna primena herbicida, dovela je i do nekih negativnih efekata. Pre svega, redukovan je plodored, napuštene su alternativne metode suzbijanja korova, te je intenzivna primena herbicida dovela do rezistentnostii do realnih mogućnosti kontaminacije podzemnih voda i zemljišta. Iz tog razloga, najnovija istraživanja ukazuju na potrebu smanjenja količine herbicida, rotaciju herbicida različitog ... Read More »

BELI LUK korovi ometaju razvoj biljaka

milion od beli luk korovi njegov uzgoj lukovi

BELI LUK  korovi. Zalihe vlage su male i ne dozvolite da korovi koriste vlagu neophodnu kulturama koje gajite. U zasadima belog luka protiv korova je moguće koristiti  – Inkorporacijom: Treflan (trifluralin) 1.5-2 l/ha – Pre em: Stomp 330 E( pendimetalin) 4-5 l/ha – Post em ( 4-5 listova belog luka): Starane 250 (fluroksipir) 0.8 l/h, Afalon ( linuron) 1.5 l/ha (oksifuorfen) ... Read More »

Korovi u povrću su ograničavajući faktor razvoja

bubamare štite strnjište korov u povrću korovi korovi višegodišnji

 Korovi u povrću.  Da bi se efikasno rešio problem suzbijanja korova u povrtarskim kulturama jako je bitno izabrati pravi preparat-herbicid i isti pravilno primeniti na parceli pod gajenom kulturom. Preparat primeniti u dozi koja se preporučuje (količina preparata na  tretiranu površinu, gde količina vode nema nekog značaja). Poštovati preporuku o fazi gajene kuluture kada se primenuje preparat ali je jako ... Read More »

KOROVI u kukuruzu nakon njihovog nicanja

ipard iskustva kukuruz manjak

KOROVI  u kukuruzu – Za uspešno suzbijanje korova neobhodna je planska i kombinovana primena više mera; plodored, dobra obrada zemljišta, preporu?ena gustina setve, odgovaraju?e ?ubrenje, navodnjavanje i racionalna primena herbicida. Kukuruz je kultura koja je vrlo osetljiva na prisustvo korova, naro?ito u po?etnim fazama. Tako da je suzbijanje u prvoj fazi i najbitnije. Jedan od osnovnih uslova za pravilnu primenu ... Read More »

Korovi, klijavost i broj semenki za 1 biljku

korovi u pšenici korovi borba

Korovi dugi niz godina zadržavaju svojstvo klijanja. Očuvanje klijavosti semena korovskih biljaka u zemljištu. Seme korovskih biljaka se raznosi na razne načine (vetrom, vodom, životinjama, mehanizacijom, preko semena za setvu i sl.) i dospeva u razne slojeve zemljišta. Pošto sva količina semena ne klija odjednom, biološki je otporno na gubitak klijavosti i svoju klijavost može očuvati dugi niz godina. Trajanje ... Read More »

Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

korovi u pšenici korovi borba

Korovi nakon sadnje pšenice predstavljaju veliki problem jer uzimaju korisne materije pšenici i ometaju njen fizi?ki razvoj. Dominantni korovi u pšenici pore?ani prema zastupljenosti su slede?i:  Zimsko-prole?ni aspekat: stellaria media, veronica hederifolia, fumaria officinalis,galium aparine, lami um spp.,adonis aestivalis, fumaria officinalis, sinapis arvensis, itd.  Prole?no – letnji aspekat: cirsium arvense, convolvulus arvensis, bilderdyikia convolvulus, polygonum persicaria,polygonum aviculare,chenopodium album,amaranthus retroflexus,xanthium strumarium, ... Read More »

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu

LUCERKA pred zimu – Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma značajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugovečnost. Dobar balans između visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najveći prinos biljne mase, najbolje ... Read More »