Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: korovi u žitu

Tag Archives: korovi u žitu

Suzbijanje korova u strnim žitima ovog proleća

SUZBIJANJE KOROVA U STRNIM ŽITIMA – Pojava korova u strnim žitima dovodi do zna?ajnog smanjenja prinosa ( 10-15 %). Osim smanjenja prinosa stvaraju se probleme prilikom žetve, kao i pojavu raznih bolesti i šteto?ina na usevima kao prelazni domac?ini. Korove delimo na: širokolisne i i uskolisne (travne), a daljom podelom na: jednogodišnje (razmnožavaju se semenom) i višegodišnje (razmnožavaju se vegetativno ... Read More »