Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KOROVI U SOJI

Tag Archives: KOROVI U SOJI

Korovi u soji, treba ih suzbiti na vreme

KOROVI U  SOJI  – Soja je osetljiva na prisustvo korova u po?etnim fazama porasta kada joj korovi konkurišu u vodi I hranivima. Uz plodored I kvlitetanu obradu zemljišta, posebnu pažnju treba obratiti na izboru herbicida, što podrazumeva I poznavanje korovske  flore u parceli u kojoj se suzbijaju korovi. Primena herbicida može biti pre setve soje uz inkorporaciju, primenjuju se preparati ... Read More »