Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korovi u šećernoj repi

Tag Archives: Korovi u šećernoj repi

Korovi u šećernoj repi tokom proleća

Korovi u še?ernoj repi – Zaštita še?erne repe od korova. Suzbijanju korova u še?ernoj repi se mora posvetiti posebna pažnja kako bi se ostvarili visoki prinosi. Hemijske mere zaštite, odnosno primena herbicida, ekonomski je opravdana. Obzirom da zemljišni herbicidi deluju na korove ako je u zemljištu dovoljno vlage za njihovu aktivaciju, može se desiti da aktivacija izostane u nedostatku vlage. ... Read More »