Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korovi u pšenici

Tag Archives: Korovi u pšenici

Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

korovi

Korovi nakon sadnje pšenice predstavljaju veliki problem jer uzimaju korisne materije pšenici i ometaju njen fizi?ki razvoj. Dominantni korovi u pšenici pore?ani prema zastupljenosti su slede?i:  Zimsko-prole?ni aspekat: stellaria media, veronica hederifolia, fumaria officinalis,galium aparine, lami um spp.,adonis aestivalis, fumaria officinalis, sinapis arvensis, itd.  Prole?no – letnji aspekat: cirsium arvense, convolvulus arvensis, bilderdyikia convolvulus, polygonum persicaria,polygonum aviculare,chenopodium album,amaranthus retroflexus,xanthium strumarium, ... Read More »

KOROVI u pšenici mogu smanjiti prinos

 Korovi u pšenici su zna?ajan faktor u ometanju pšenice tokom njenog razvoja. Pored toga što pšenici onemogu?avaju normalan razvoj oduzimaju?i joj prostor, mineralne materije i vodu, onda kada je najosetljivija, korovi prilikom žetve ometaju i onemogu?avaju ovu meru,naro?ito ako su na parceli prisutni robusni korovi kao što je palamida i lapak. Iako je pšenica jedan od prvih useva u kome ... Read More »