Saturday, 18 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korovi u pšenici

Tag Archives: Korovi u pšenici

Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

korovi u pšenici

Korovi nakon sadnje pšenice predstavljaju veliki problem jer uzimaju korisne materije pšenici i ometaju njen fizi?ki razvoj. Dominantni korovi u pšenici pore?ani prema zastupljenosti su slede?i:  Zimsko-prole?ni aspekat: stellaria media, veronica hederifolia, fumaria officinalis,galium aparine, lami um spp.,adonis aestivalis, fumaria officinalis, sinapis arvensis, itd.  Prole?no – letnji aspekat: cirsium arvense, convolvulus arvensis, bilderdyikia convolvulus, polygonum persicaria,polygonum aviculare,chenopodium album,amaranthus retroflexus,xanthium strumarium, ... Read More »

KOROVI u pšenici mogu smanjiti prinos

korovi u pšenici

 Korovi u pšenici su značajan faktor u ometanju pšenice tokom njenog razvoja. Pored toga što pšenici onemogućavaju normalan razvoj oduzimajući joj prostor, mineralne materije i vodu, onda kada je najosetljivija, korovi prilikom žetve ometaju i onemogućavaju ovu meru,naročito ako su na parceli prisutni robusni korovi kao što je palamida i lapak. Iako je pšenica jedan od prvih useva u kome je ... Read More »