Monday, 19 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korovi u pšenici

Tag Archives: Korovi u pšenici

Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

korovi u pšenici

Korovi nakon sadnje pšenice predstavljaju veliki problem jer uzimaju korisne materije pšenici i ometaju njen fizički razvoj. Dominantni korovi u pšenici poređani prema zastupljenosti su sledeći:  Zimsko – prolećni aspekat: stellaria media, veronica hederifolia, fumaria officinalis, galium aparine, lami um spp., adonis aestivalis, fumaria officinalis, sinapis arvensis, itd.  Prolećno – letnji aspekat: cirsium arvense, convolvulus arvensis, bilderdyikia convolvulus, polygonum persicaria, ... Read More »

KOROVI u pšenici mogu smanjiti prinos

korovi setva strnih urea suzbijanje korova tritikale psenica pojava azotne depresije bokorenje setva pšenice bolesti pšenice prihrana pšenice

 Korovi u pšenici su značajan faktor u ometanju pšenice tokom njenog razvoja. Pored toga što pšenici onemogućavaju normalan razvoj oduzimajući joj prostor, mineralne materije i vodu, onda kada je najosetljivija, korovi prilikom žetve ometaju i onemogućavaju ovu meru,naročito ako su na parceli prisutni robusni korovi kao što je palamida i lapak. Iako je pšenica jedan od prvih useva u kome je ... Read More »