Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korovi u povrću

Tag Archives: Korovi u povrću

Korovi u povrću su ograničavajući faktor razvoja

 Korovi u povr?u.  Da bi se efikasno rešio problem suzbijanja korova u povrtarskim kulturama jako je bitno izabrati pravi preparat-herbicid i isti pravilno primeniti na parceli pod gajenom kulturom. Preparat primeniti u dozi koja se preporu?uje (koli?ina preparata na  tretiranu površinu, gde koli?ina vode nema nekog zna?aja). Poštovati preporuku o fazi gajene kuluture kada se primenuje preparat ali je jako ... Read More »