Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korovi u kukuruzu

Tag Archives: Korovi u kukuruzu

KOROVI u kukuruzu nakon njihovog nicanja

ipard iskustva kukuruz manjak

KOROVI  u kukuruzu – Za uspešno suzbijanje korova neobhodna je planska i kombinovana primena više mera; plodored, dobra obrada zemljišta, preporu?ena gustina setve, odgovaraju?e ?ubrenje, navodnjavanje i racionalna primena herbicida. Kukuruz je kultura koja je vrlo osetljiva na prisustvo korova, naro?ito u po?etnim fazama. Tako da je suzbijanje u prvoj fazi i najbitnije. Jedan od osnovnih uslova za pravilnu primenu ... Read More »

Korovi u kukuruzu pre i posle nicanja

kukuruz zaštita useva

Korovi u kukuruzu – Uspešno suzbijanje korova u kukuruzu podrazumeva pravilnu primenu agrotehni?kih i hemijskih mera. Kao širokoredni usev, kukuruz ima veliko rastojanje izme?u redova i biljaka u redu. Rast uprvim fazama razvi?a je sporiji, što pogoduje korovima da rastu i razvijaju se. Primenom herbicida omogu?ujemo kukuruzu da raste i razvija se bez konkurencije korova.  Posle setve, a pre nicanja ... Read More »