Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: korova

Tag Archives: korova

Krompir borba protiv korova tokom vegetacije

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

Krompir borba protiv korova – Korovi predstavljaju značajan problem pri uzgoju krompira. Gotovo uvek su prisutni na parcelama gde se uzgaja krompir i pričinjavaju velike i neprocenjive štete. Njiva gde nameravamo da sadimo krompir najčešće sadrži mnoštvo semena i podzemnih organa za razmnožavanje korovskih biljaka. Manji ili nikakava problem, korovi ne predstavljaju u proizvodnji krompira samo na površinama na kojima se sadi ... Read More »

Integrisani sistemi za proizvodnju u poljoprivredi

Integrisani sistemi – Izazovi s kojima se danas suo?ava poljoprivredna proizvodnja najve?im delom se odnose na prehrambenu sigurnost i zaštitu životne sredine. Pri tome se zahteva održavanje visokog nivoa proizvodnosti, uz istovremeno minimalno koriš?enje inputa da bi bili smanjeni troškovi proizvodnje. Veliki deo tih troškova upravo odlazi na hemijsku industriju, odnosno upotrebu sredstava za zaštitu bilja.  S tim u vezi, ... Read More »