Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: korov

Tag Archives: korov

Suzbijanje korova u strnim žitima ovog proleća

suzbijanje korova tritikale psenica pojava azotne depresije bokorenje setva pšenice

SUZBIJANJE KOROVA U STRNIM ŽITIMA – Pojava korova u strnim žitima dovodi do značajnog smanjenja prinosa ( 10-15 %). Osim smanjenja prinosa stvaraju se probleme prilikom žetve, kao i pojavu raznih bolesti i štetočina na usevima kao prelazni domaćini. Korove delimo na: širokolisne i i uskolisne (travne), a daljom podelom na: jednogodišnje (razmnožavaju se semenom) i višegodišnje (razmnožavaju se vegetativno ... Read More »

Zaštita useva kukuruza pre nicanja DELTA AGRAR

kukuruz zaštita

Zaštita useva kukuruza – nakon uspešne setve očekuje nas period borbe sa korovima. Kada je seme u zemlji treba da predupredimo rast korova koji oduzimaju vodu i hranivo kukuruzu. Kvalitet sredstava zaštite je odlučujući faktor za uspešan rast mladih biljaka kukuruza. DELTA AGRAR Vam garantuje kvalitet i uspeh.  Zaštita useva kukuruza od korova posle setve a pre nicanja Uspešno suzbijanje ... Read More »

TATULA korov na našim njivama

Na oranicama u Ma?vanskom i Kolubarskom regionu primetili smo veoma veliku ekspanziju korovske vrste u narodu poznate kao tatula (Datura stramonium). Ovaj korov ?eš?e se susre?e na neobra?enim terenima pored puteva, deponijama ,ali  sada je prisutan na parcelama uglavnom koje su bile pod strninama, pod okopavinama i drugim obradivim površinama. Tatula preferira zemljišta koja su bogata hranivima, naro?ito ona za ... Read More »

LIPICA korov koji se sve više širi

LIPICA korov – Abutilon theophrasti (lipica) je invanzivni korov koji se sve više širi po parcelama Pomoravskog okruga . Lipica je jednogodišnja korovska vrsta visine 50-100 cm  koja je obrasla dlakama beli?aste boje. Listovi su okruglog srcolikog oblika . Plod je crna dlakava ?aura. Korov cveta od juna do septembra. Lipica se naj?eš?e javlja na plodnim zemljištima ,bogatim humusom. Naj?eš?a ... Read More »