Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kornišon

Tag Archives: kornišon

Krastavac postrna setva, berba do jeseni

Krastavac postrna setva – Krastavac je jednogodišnja zeljasta, lozasta biljka. Vreža je duga?ka naj?eš?e 1,5-2 m. Proizvodnja krastavca kornišona kod nas karakteriše nezadovoljavaju?i prinosi u odnosu na agroekološke uslove podru?ja u kojima se gaji. Najbolji rezultati se postižu gajenjem u špaliru na tamnoj foliji koja osigurava ve?u temperaturu zemljišta. Krastavac je biljka tropskog porekla i najbolje uspeva na temperaturama od ... Read More »

Postrna setva samo uz navodnjavanje

Postrna setva – Da bi se intenzivirala poljoprivredna proizvodnja preporu?uje  se da se posle žetve obavi postrna setva. U postrnoj setvi mogu se gajiti razne poljoprivredne kulture i to za razli?ite namene:  –        postrne kulture   za zrno;  –        postrne kulture za zelenu masu;  –        povr?e kao postrna kultura;  –        postrne kulture za zelenišno ?ubrivo.                 Suncokret, heljda, proso, sirak i ... Read More »