Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: korenske dlačice

Tag Archives: korenske dlačice

Koren i njegov značaj, korenske dlačice

trips koren luk srebrnjak azot

Koren i njegov zna?aj –  Jedna od osnovnih uloga korena je usvajanje mineralnih materija. Stoga su njegova fiziološka aktivnost i razvijenost od velikog zna?aja za obezbe?enje biljaka mineralnim materijama.  Životna aktivnost, gra?a, mo?nost korenovog sistema zavisi od osobina biljaka i niza ekoloških ?inilaca. Apsorpcionu sposobnost korena u velikoj meri pove?avaju korenske dla?ice. One mogu površinu korena da pove?aju ?ak i ... Read More »