Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korenov sistem

Tag Archives: Korenov sistem

Voćnjak, starenje stabala i njegovo usporavanje

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje voćnjak u decembru stres biljaka

Voćnjak starenje stabala –  Jedan od zadataka savremene komercijalne proizvodnje je i produženje perioda eksploatacije voćnjaka, tj. sprečavanje brzog starenja. Starenje je neminovni proces i počinje sa rađanjem, ali se ono može odložiti i učiniti voćku produktivnom za duži vremenski period. Time se smanjuje godišnji iznos amortizacije, a sa tim i proizvodna cena koštanja po jedinici proizvedenog voća, odnosno povećava ... Read More »

Korenov sistem – izbor sistema za navodnjavanje

Korenov sistem – Dubina i gra?a korenovog sistema odre?uju u mnogome karakter sistema za navodnjavanje i režim navodnjavanja. Obi?no sistem za navodnjavanje treba postaviti u zoni reda i navodnjavati samo do kona?ne dubine korenovog sistema .Dubina korena uti?e na najve?e koli?ine vode koje se mogu zadržati u rizosferi.  Korenov sistem – izbor sistema za navodnjavanje Ako je dubina korena mala, ... Read More »