Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Korenov sistem – navodnjavanje

Tag Archives: Korenov sistem – navodnjavanje

Korenov sistem – izbor sistema za navodnjavanje

Korenov sistem – Dubina i gra?a korenovog sistema odre?uju u mnogome karakter sistema za navodnjavanje i režim navodnjavanja. Obi?no sistem za navodnjavanje treba postaviti u zoni reda i navodnjavati samo do kona?ne dubine korenovog sistema .Dubina korena uti?e na najve?e koli?ine vode koje se mogu zadržati u rizosferi.  Korenov sistem – izbor sistema za navodnjavanje Ako je dubina korena mala, ... Read More »