Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: koren

Tag Archives: koren

Voda uslov uspeha u gajenju povrća

voda uslov sistem zalivni turnusi tenziometar sistemi za navodnjavanje konkurs za dodelu sredstava

Voda uslov uspeha – Povrtarske biljke imaju veće potrebe za vodom. Korenov sistem ovih biljaka se nalazi u površinskom sloju zemljišta, gde su rezerve vode male i nestabilne. Veoma je bitno pravovremeno navodnjavanje. Nedostatak vode u zemljištu ograničava porast i razvitak biljaka, ali i smanjuje prinose. Ukoliko se ne deluje na vreme, ove posledice ne mogu se popraviti obilnim zalivanjima. Visoke ... Read More »

Koren njegov značaj, korenske dlačice

trips koren njegov značaj luk srebrnjak azot

Koren   njegov značaj –  Jedna od osnovnih uloga korena je usvajanje mineralnih materija. Stoga su njegova fiziološka aktivnost i razvijenost od velikog značaja za obezbeđenje biljaka mineralnim materijama.  Životna aktivnost, građa, moćnost korenovog sistema zavisi od osobina biljaka i niza ekoloških činilaca. Apsorpcionu sposobnost korena u velikoj meri pove?avaju korenske dlačice. One mogu površinu korena da povećaju čak i ... Read More »

Lisnata cvekla – jestivi list, koren tokom cele godine

blitva organski cvekla u leto lisnata cvekla

Lisnata cvekla kod naših povrtara retko je zastupljena, njena prednost u odnosu na veliki brij povrtarskih kultura je mogućnost berbe tokom cele godine. Jestivi delovi lisnate cvekle su koren i list, a ukusom slična je spanaću. Može se gajiti na otvorenom polju ili u zaštićenom prostoru. Minimalna temperatura potrebna za klijanje  8 stepeni. U zaštićenom prostoru seje se u martu ... Read More »

Kukuruz manjak kalijuma u razvoju biljaka

ipard iskustva kukuruz manjak

Kukuruz manjak kalijuma – kukuruz je najzastupljenija gajena biljka. U Srbiji ratari vole da ga gaje jer tako dobijaju sirovinu za ishranu stoke, dok uz prinose od 10 i više tona ostvaruju i značajan prihod. Da bi odtvarili takve prinose moraju poštovati savete struke. Biljka zahteva negu i puno hraniva da bi uzvratila dobrim rodom. Svaki nedostatak minerala ometa njen ... Read More »

Aeracija zemljišta uslov boljeg razvoja korena

parapodzoli obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta

Aeracija zemljišta –   sušan period koji nas je zadesio proteklih godina je period koji je zapravo posledica dugogodišnjeg izbegavanja nekih melorativnih aktivnosi pod raznim nerealnim izogovorima, a kao posledica je dobijena vrlo teško obradivo zemljište koje u ovom periodu nedozvoljava nikakve aktivnositi na njoj. Korenovi gajenih biljaka su u nedovoljno aerisanoj sredini imaju degeneraciju korena u svojem razvoju koji se odražavaju ... Read More »

Folijarna prihrana je važna mera u uzgoju

grinje oprašivanje biljaka krastavac , bolesti krastavac plamenjača zaštita paradajza

Folijarna prihrana – U proizvodnji povrća, glavni motiv proizvođača i osnovni cilj jeste postizanje visokih i stabilnih prinosa izuzetnog kvaliteta. Od činioca koji direktno utiču na prinos i kvalitet povrća jedan od najvažnijih je zemljište, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, tj. biljke rastu i razvijaju se na njemu. Takođe je glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophodne za ... Read More »

Nematode i štetnici koji brinu poljoprivrednike

analiza zemljišta ph vrednost gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Nematode i štetnici – Protekla zima je, zbog natprosječno visokih temperatura, pogodovala prezimljavanju velikog broja zemljišnih štetnika. Izrazito velik broj štetnika pojavljuje se na poljima gdje nisu sprovedene potrebne agrotehničke mjere kojima se smanjuje njihova populacija (kao što su obrada tla, plodored). Zemljišni štetnici  Najznačajniji zemljišni štetnici koji rade štete na povrtnim i ratarskim kulturama su: rovci, sovice pozemljuše, žičnjaci, grčice ... Read More »

Hidroponija – uzgoj biljaka u vodenom rastvoru

hidroponija

Hidroponija – Savremeni na?in proizvodnje povr?a u plastenicima ve? godinama se više ne obavlja na tlu. Primorani raznim posledicama intenzivne proizvodnje na zemljištu veliki svetski proizvo?a?i su prešli na hidroponijski na?in gajenja povr?a. Prednosti su brojne: eleminisani problemi bolesti iz tla, smanjena upotreba hemijskih sredstava, nema troškova pripreme zemljišta, smanjeno vreme izme?u sadnje dve kulture, zna?ajno ve?i ali i kvalitetniji ... Read More »

Rezidba korena jabučastih i koštičavih voćaka

rezidba korena podsecanje korena

Rezidba  korena – Rezidba voća je uobičajena mera kojom utičemo na bujnost, rodnost i izgled voćaka. Da li ste razmišljali o mogućnosti rezidbe korena i da na taj način utičemo na bujnost,rodnost voća. Naime, rezidbom korena direktno utičemo na smanjenje korenove mase kod bujnih stabala te uspostavljamo ravnotežu rasta nadzemnog i podzemnog dela voćke. Utičemo na smanjenje bujnosti voćke, povećavanje ... Read More »