Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: koren

Tag Archives: koren

Nematode i štetnici koji brinu poljoprivrednike

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici

Nematode i štetnici – Protekla zima je, zbog natprosje?no visokih temperatura, pogodovala prezimljavanju velikog broja zemljišnih štetnika. Izrazito velik broj štetnika pojavljuje se na poljima gdje nisu sprovedene potrebne agrotehni?ke mjere kojima se smanjuje njihova populacija (kao što su obrada tla, plodored). Zemljišni štetnici  Najzna?ajniji zemljišni štetnici koji rade štete na povrtnim i ratarskim kulturama su: rovci, sovice pozemljuše, ži?njaci, ... Read More »

Kukuruz manjak kalijuma u razvoju biljaka

ipard iskustva kukuruz manjak

Kukuruz manjak kalijuma – kukuruz je najzastupljenija gajena biljka. U Srbiji ratari vole da ga gaje jer tako dobijaju sirovinu za ishranu stoke, dok uz prinose od 10 i više tona ostvaruju i značajan prihod. Da bi odtvarili takve prinose moraju poštovati savete struke. Biljka zahteva negu i puno hraniva da bi uzvratila dobrim rodom. Svaki nedostatak minerala ometa njen ... Read More »

Folijarna prihrana je važna mera u uzgoju

grinje oprašivanje biljaka

Folijarna prihrana – U proizvodnji povr?a, glavni motiv proizvo?a?a i osnovni cilj jeste postizanje visokih i stabilnih prinosa izuzetnog kvaliteta. Od ?inioca koji direktno uti?u na prinos i kvalitet povr?a jedan od najvažnijih je zemljište, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, tj. biljke rastu i razvijaju se na njemu. Tako?e je glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophodne ... Read More »

Hidroponija – uzgoj biljaka u vodenom rastvoru

hidroponija

Hidroponija – Savremeni na?in proizvodnje povr?a u plastenicima ve? godinama se više ne obavlja na tlu. Primorani raznim posledicama intenzivne proizvodnje na zemljištu veliki svetski proizvo?a?i su prešli na hidroponijski na?in gajenja povr?a. Prednosti su brojne: eleminisani problemi bolesti iz tla, smanjena upotreba hemijskih sredstava, nema troškova pripreme zemljišta, smanjeno vreme izme?u sadnje dve kulture, zna?ajno ve?i ali i kvalitetniji ... Read More »

Koren i njegov značaj, korenske dlačice

koren luk srebrnjak azot

Koren i njegov zna?aj –  Jedna od osnovnih uloga korena je usvajanje mineralnih materija. Stoga su njegova fiziološka aktivnost i razvijenost od velikog zna?aja za obezbe?enje biljaka mineralnim materijama.  Životna aktivnost, gra?a, mo?nost korenovog sistema zavisi od osobina biljaka i niza ekoloških ?inilaca. Apsorpcionu sposobnost korena u velikoj meri pove?avaju korenske dla?ice. One mogu površinu korena da pove?aju ?ak i ... Read More »

Lisnata cvekla – jestivi list, koren tokom cele godine

Lisnata cvekla kod naših povrtara retko je zastupljena, njena prednost u odnosu na veliki brij povrtarskih kultura je mogu?nost berbe tokom cele godine. Jestivi delovi lisnate cvekle su koren i list, a ukusom sli?na je spana?u. Može se gajiti na otvorenom polju ili u zašti?enom prostoru. Minimalna temperatura potrebna za klijanje  8 stepeni. U zašti?enom prostoru seje se u martu ... Read More »

Rezidba korena jabučastih i koštičavih voćaka

Rezidba korena – Rezidba vo?a je uobi?ajena mera kojom uti?emo na bujnost, rodnost i izgled vo?aka. Da li ste razmišljali o mogu?nosti rezidbe korena i da na taj na?in uti?emo na bujnost,rodnost vo?a. Naime, rezidbom korena direktno uti?emo na smanjenje korenove mase kod bujnih stabala te uspostavljamo ravnotežu rasta nadzemnog i podzemnog dela vo?ke. Uti?emo na smanjenje bujnosti vo?ke, pove?avanje ... Read More »