Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Koren voćke

Tag Archives: Koren voćke

Koren voćke kao važan činilac za izbor vrste navodnjavanja

Koren vo?ke  – Dubina i gra?a korenovog sistema odre?uju u mnogome karakter sistema za navodnjavanje i režim navodnjavanja. Obi?no sistem za navodnjavanje treba postaviti u zoni reda i navodnjavati samo do kona?ne dubine korenovog sistema. Dubina korena uti?e na najve?e koli?ine vode koje se mogu zadržati u rizosferi. Ako je dubina korena mala, malo vode se zadržava u rizosferi, pa ... Read More »