Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: korektivna rezidba

Tag Archives: korektivna rezidba

Regeneracija vinove loze tokom perioda gajenja

Regeneracija vinove loze – Tokom perioda eksploatacije pojedina stabla i rodni ?vorovi mogu biti ošte?eni, pa se javlja potreba za rezidbom u cilju rekonstrukcije starih deformisanih i izduženih stabala. Tada se obi?no primenjuje rezidba u cilju regeneracije starih dotrajalih stabala. Regeneracija se izvodi pažljivo i traje nekoliko godina zavisno od stepena ošte?enja.  Ako se stablo ?okota izduži, ili usled povreda ... Read More »