Monday, 19 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kordunica

Tag Archives: kordunica

Rezidba vinove loze, tri načina rezidbe

Rezidba vinove loze – Župski, Krajinski i GIJOV na?in rezidbe vinove loze. Prilikom podizanja vinograda treba izabrati uzgojni oblik ?okota koji ?e osigurati najpovoljniji raspored i dobro osun?avanje lastara i grozdova kao i najracionalnije sprovo?enje agrotehni?kih mera. Župski na?in rezidbe Ovaj uzgojni oblik ima stablo visine 10 – 30 centimetara, s tri do pet krakova koji trsu daju izgled vo?kice ... Read More »