Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kordia

Tag Archives: kordia

Voće se isplati gajiti više nego žitarice

Vo?e se isplati gajiti – Ratari ove godine mogu dobiti najviše 84.000 dinara po hektaru za pšenicu, a vo?ari za trešnju 46 puta više. Po?etkom jula ove godine kombajni su ušli u njive,  a zvani?na cena pšenice još uvek nije utvr?ena. Nije posao države da to ?ini u uslovima tržišnog privre?ivanja, sem da interveniše u izuzetnnim slu?ajevima. Za nevolju ni ... Read More »

Cvetanje trešnje ne garantuje dobar rod

trešnja zelena rezidba cvetanje trešnje

Cvetanje trešnje – Poljoprivredne proizvođače često zbunjuje činjenica da zdrava stabla trešnje, dobrog izgleda i kondicije, sa obilno cvetalom krošnjom ne donose plodove. Za ovakvu pojavu postoji više razloga, ali je svakako najčešći i najozbiljniji oprašivanje.    Kod trešnje je prisutna homomorfična i monofaktorijalna gametofitna samokompatibilnost koja je kontrolisana S-lokusom sa multiplim alelima. Na osnovu radova svetskih naučnika sorte trešnje ... Read More »