Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: konvencionalne

Tag Archives: konvencionalne

Organski način proizvodnje – uslovi i termini

konkurs organska hrana organska

 Organski na?in proizvodnje je veliki izazov za proizvo?a?e. U Evropi je zna?aj te proizvodnje dostigao potrošnju u milijardama eura. U Austriji 19% proizvodnje u poljoprivredi poti?e sa gazdinstava koji poštuju pravila organske proizvodnje. Šta je potrebno ispuniti, koje uslove, da bi ste postali proizvo?a? organske hrane. 1. Šta je to serti?kat?  Potvrda ovlaš?ene organizacije, institucije da je proizvod, proces ili usluga ... Read More »