Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kontrola

Tag Archives: kontrola

IPARD sredstva za Srbiju sledeće godine ?

strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva kredit rfv

IPARD sredstva – Kad god da se raspiše prvi poziv za IPARD program u Srbiji, pa bilo to i dogodine (pre toga teško će moći), za one koji nameravaju da se prijave na konkurse važne su dve stvari. Prva je da vide da li se njihova gazdinstva, s obzirom na kapacitete koje imaju, uklapaju u ovaj evropski fond ili pak ... Read More »

Kontrola tehničkih sredstava za hemijsku zaštitu

Kontrola tehni?kih sredstava – “Proizvodnja zdrave hrane predstavlja osnovni zadatak savremene poljoprivrede.Prema standardima Evropske Unije potrebno je optimizirati potrošnju pesticida i smanjiti njihov štetni uticaj na okolinu i zdravlje ljudi. Iz tog razloga obaveza svakog poljoprivrednog proizvo?a?a je da jednom godišnje izvrši inspekciju radne ispravnosti sredstva za zaštitu bilja. Inspekciju i kalibraciju obavljaju ovlaštene laboratorije koje mogu i da obu?avaju ... Read More »

Integrisani sistemi za proizvodnju u poljoprivredi

Integrisani sistemi – Izazovi s kojima se danas suo?ava poljoprivredna proizvodnja najve?im delom se odnose na prehrambenu sigurnost i zaštitu životne sredine. Pri tome se zahteva održavanje visokog nivoa proizvodnosti, uz istovremeno minimalno koriš?enje inputa da bi bili smanjeni troškovi proizvodnje. Veliki deo tih troškova upravo odlazi na hemijsku industriju, odnosno upotrebu sredstava za zaštitu bilja.  S tim u vezi, ... Read More »