Monday, 16 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kontrola mlečnosti ovaca –

Tag Archives: Kontrola mlečnosti ovaca –

Kontrola mlečnosti ovaca – direktna, indirektna

organska kontrola mlečnosti

Kontrola mlečnosti ovaca može biti apsolutna i relativna. Apsolutnom kontrolom se može pouzdano utvrditi sastav i količina mleka ovce u toku laktacije i sprovodi se na dva načina: 1. Direktnim merenjem količina namuženog mleka 2. Indirektno, kontrolom pomoću jagnjadi. DIREKTNA KONTROLA Radi što preciznijih podatakai uvida u stvarnu sposobnost pojedinih grla za proizvodnju mleka, kontrola mlečnosti se sprovodi svakih 10,15,20, ... Read More »