Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kontrola mlečnosti – direktna

Tag Archives: Kontrola mlečnosti – direktna

Kontrola mlečnosti ovaca – direktna, indirektna

organska kontrola mlečnosti kefir kiselo organska proizvodnja

Kontrola mlečnosti ovaca može biti apsolutna i relativna. Apsolutnom kontrolom se može pouzdano utvrditi sastav i količina mleka ovce u toku laktacije i sprovodi se na dva načina: 1. Direktnim merenjem količina namuženog mleka 2. Indirektno, kontrolom pomoću jagnjadi. DIREKTNA KONTROLA Radi što preciznijih podatakai uvida u stvarnu sposobnost pojedinih grla za proizvodnju mleka, kontrola mlečnosti se sprovodi svakih 10,15,20, ili ... Read More »