Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Konoplja

Tag Archives: Konoplja

Konoplja industrijska ponovo na poljima Srbije

konoplja industrijska

Konoplja industrijska – Proizvodnja industrijske konoplje Usled proizvodnje na relativno malim površinama, konoplja se po pravilu ne gaji u specifi?nim konopljarskim plodoredima. To je biljna vrsta koja podnosi ?eš?e vra?anje na istu parcelu, odnosno uz upotrebu stajnjaka može se gajiti i u monokulturi dve do tri godine bez zna?ajnijeg smanjenja prinosa.U tom slu?aju, pored obilnijeg ?ubrenja, treba obratiti ve?u pažnju ... Read More »

KONOPLJA ponovo na našim njivama

konoplja industrijska

 Konoplja ponovo – Uzgoj konoplje Povratak konoplje na naše njive – savetovanje “Dobar dan domaćine ” u Novom Sadu, 9. februara na Poljoprivrednom fakultetu, će upoznati poljoprivrednike sa načinom gajenja konoplje uz poštovanje zakonskih odredbi. Dugo se vodila polemika o mogućnosti uzgoja konoplje. Evropska unija uvela je standard kvaliteta koji eliminiše plastičan konac u prehrambenoj industriji i uvodi korišćenje prirodnih vlakana za čiju ... Read More »

KONOPLJA se vraća na naša polja ?

Konoplja je ekološki industriska biljka koja ne zahteva upotrebu pesticida, jer je bolesti i paraziti ozbiljnije ne ugrožavaju. Kratke je vegetacije, a zemljište ostavlja u odli?nom stanju. Korist od ove biljke su višestruka, jer se od nje dobijaju: seme, kudeljno vlakno, ulje, može se koristiti i kao hrana za ptice. Od konoplje se proizvode i tkanine i visoko kvalitetna užad ... Read More »

Konoplja kao hrana i lek – primer iz Kisača

Konoplja kao hrana i lek – Jan Privizer (33) iz Kisa?a jedini je proizvo?a? soka od industrijske konoplje u Srbiji, a takav proizvod u Evropi jedino se može na?i još u Amsterdamu. Ovaj u?itelj dugo nije mogao da na?e posao u struci, pa je rešio da pokrene sopstveni biznis. Ideja da uzgaja biljku ?iji izgled jako podse?a na stabla marihuane ... Read More »

Konoplja – njen značaj, načini uzgoja, mogućnosti primene

konoplja industrijska

Konoplja – njen zna?aj – je vrlo stara biljka, poreklom je iz centralne Azije. Gaji se radi vlakna koje se nalazi u stablu i ulja koje se nalazi u semenu. U osušenom stablu se nalazi se 16-20% vlakna, koje je prili?no grubo, jako, izdržljivo na kvašenje. Na koru i drvenasti deo (pozder)stabla otpada oko 75% težine suve stabljike. Koli?ina, vrednost ... Read More »

Konoplja kao građevinski materijal

Konoplja – Mogu?nosti konoplje su nevjerojatne, stoga je s pravom zovemo najviše iskoristivom biljkom na svijetu. Nenadmašna je i kao gra?evni materijal, ?im se otvaraju vrata ekološki svjesnoj gradnji. Cilj ekološki svjesne gradnje je izgraditi gra?evine koje stvaraju zdravu atmosferu u prostoru i koje podržavaju zdrav vanjski okoliš. Postoji mnogo primjera zdrave gradnje, no gotovo svi imaju neku ve?u ili ... Read More »