Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: konkurs za mlade

Tag Archives: konkurs za mlade

Konkurs za mlade u AP Vojvodini do 23. juna 2017.

konkurs prosperitati krediti za seoski turizam konkurs kvalitet

Konkurs za mlade poljoprivrednike –  podrška mladima na selu – prijave do 23. juna 2017. na teritoriji AP Vojvodine. maksimalni iznos je 1.200.000 dinara ( minimalno 500.000 dinara ). Sredstva se odobravaju avansno ( unapred) u visini od 75% vrednosti  – bez PDV-a – uz registraciju gazdinstva tek po prihvatanju projekta. ??????? ?? ?????? ????????? ?? ??????? ??????? ? ???????? ... Read More »

Konkurs za mlade poljoprivrednike do 8. juna 2017.

budžet dobit gajenje potkornjaci

Konkurs za mlade –  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za podršku mladim poljoprivrednim proizvo?a?ima, a rok za podnošenje prijava je od 8. maja do 8. juna 2017. godine.   Konkurs se odnosi na podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapre?enje kvaliteta života u ruralnim podru?jima kroz podršku ... Read More »

Alltech konkurs za mlade – šansa je pred Vama

alteh konkurs

Alltech konkurs za mlade – Danas otkrivamo rešenja za sutra: Alltech program Mladi nau?nik poziva sve budu?e inovatore  Alltech program Mladi nau?nik (AYS program), najve?e svetsko takmi?enje univerzitetskog nivoa u oblasti poljoprivrednih nauka i tokom 2017. godine želi da privu?e budu?e inovatore. Pobednici koji su osvojili prva mesta u svojim regionima ?e, uz sve pla?ene troškove, biti pozvani da prisustvuju ... Read More »