Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Konkurs za izgradnju silosa – f

Tag Archives: Konkurs za izgradnju silosa – f

Cena suncokreta po novoj formuli za ratare

Cena suncokreta – Prera?iva?ka industrija još uvek nije obnarodovala otkupnu cenu ovogodišnjeg roda suncokreta i soje, ali su najve?e agro-kompanije spremne i voljne da promene dosadašnji model otkupa i primene novi, koji bi, po svemu sude?i, više išao u prilog ratarima nego zadrugama, odnsno takozvanim organizatorima proizvodnje. Prema informacijama „Agrosmarta“, kompanija „Viktorija grupa“  predstavila je model otkupa uljarica za 2016. ... Read More »

Skladišta pšenice pred žetvu dezinsekcija

Skladišta pšenice – Poljoprivredne proizvo?a?e,?eka važna obaveza spremanja skladišta za žitarice. Uskladištene proizvode treba sa?uvati do slede?e žetve. Uskladištene žitarice naj?eš?e napadaju žitni žišci i moljci, kao i razne grinje, pa s toga o higijeni skladišnog prostora treba posebno voditi ra?una. Preporu?ujemo Vam firmu AGROBIRO iz ?onoplje kao sigurnog i kvalitetnog saradnika u borbi sa štetnicima.  više informacija   www.agrobiro.in.rs ... Read More »