Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: konkurencija

Tag Archives: konkurencija

Voćarstvo u Srbiji – analiza isplativosti investiranja

mreže novi zasadi voća rak korena zaštita

Vo?arstvo u Srbiji – pove?anje površina pod plantažama vo?a je znak da proizvo?a?i pronalaze put do ostvarenja profita uzgojem vo?a. Ulaganja po hektaru su velika, 15 – 30.000 eura i zato je potrebno uraditi analizu tržišta,  uporediti troškove i prihode, analizirati konkurenciju …  Slede?i tekst SWOT analize Vam može pomo?i -autor je  Zorica Zdravkovi?, savetodavac za agroekonomiju. SWOT analiza sektora ... Read More »